Booking og avbestilling

English    

Vilkår:

All overnatting skal bookes på forhånd. Ved ledig kapasitet kan selvsagt bestillinger gjøres samme dag som ankomst.

Oppholdet skal forhåndsbetales i sin helhet. Som medlem av DNT får du rabatt, husk å oppgi medlemsnummer.

Skoleklasser og grupper bes om å sjekke tilgjengelighet på nett for så å kontakte turlaget for bestilling.

Booking:

 • Trykk på kalenderen og legg inn fra/til dato og søk
 • Dersom “vis tilgjengelighet” kommer opp er noen datoer opptatt. Trykk på “Vis tilgjengelighet og du får opp en kalender der ledige datoer er markert med grønt. Marker fra/til datoer her
 • Legg inn pris (medlem/ikke medlem) og antall personer
 • Dersom du ønsker å leie sengetøy/håndklær legger du inn antall sett
 • Er du ferdig med bestillingen trykk: “book nå”
 • Skal du booke mer trykk: “legg til i handlevogn”
 • Når du er ferdig trykker du på handlevognen i øverste høgre hjørne. Logg inn ved å legge inn e-postadresse eller telefonnummer som kode sendes til Legg inn koden og trykk “bekreft”
 • Du er nå på siden der du skal legge inn kontaktopplysninger og informasjon
 • Huk av for “aksepterer bestillingsbetingelser” og trykk “fullfør bestilling
 • Du kommer nå til nets som er vår betalingsløsning. Legg inn ditt betalingskort og følg videre instrukser
 • Når betaling er fullført vil du motta en e-post med ordrebekreftelse, kvittering, info om fyret og kode til nøkkelboks.

Avbestilling:

Det er fri avbestilling inntil 5 dager før ankomst. Du avbestille selv ved å logge inn på “Min side” i bestillingssystemet. Når du avbestiller vil beløp tilgode automatisk bli refundert til kortet som er brukt ved betaling.

Endring av tidspunkt/dato for oppholdet kan ved ledig kapasitet flyttes til en annen dato og/eller en annen av våre hytter inntil
5 dager før ankomstdag. Send da en e-post om ønske til: ytre.nordfjord.turlag@gmail.com

Link til “min side”:
Kråkenes fyr: https://my-page.visbook.com/5552/login?lang=no

Ved problemer send en e-post til: ytre.nordfjord.turlag@gmail.com


Booking and cancellation

Terms:

All accommodation must be booked in advance. If capacity is available, orders can of course be made on the same day as arrival.

The stay must be paid in full in advance. As a member of DNT, you get a discount, remember to state your membership number.

School classes and groups are asked to check availability online and then contact the tour team for booking.

Booking:

 • Click on the calendar and enter the from/to date and search
 • If “show availability” comes up, some dates are busy. Press “Show availability” and you will get a calendar where available dates are marked in green. Mark from/to dates here.
 • Enter price (member/non-member) and number of people
 • If you want to rent bed linen/towels, enter the number of sets
 • When you have finished your order, press: “book now”
 • If you want to book more press: “add to cart”
 • When you are finished, click on the shopping cart in the top right corner. Log in by entering the email address or phone number to which the code will be sent. Enter the code and press “confirm”.
 • You are now on the page where you will enter contact details and information
 • Tick ​​”accept order conditions” and press “complete order
 • You will now come to nets, which is our payment solution. Enter your payment card and follow further instructions
 • When payment has been completed, you will receive an e-mail with order confirmation, receipt, information about the lighthouse and code for the key box

Cancellation:

Cancellation is free up to 5 days before arrival. You can cancel yourself by logging in to “My page” in the booking system. When you cancel, the amount due will automatically be refunded to the card used for payment.

Changing the time/date of the stay can be moved to another date and/or another of our cabins if there is free capacity until 5 days before arrival day. Send an e-mail about your wish to ytre.nordfjord.turlag@gmail.com

Link to “my page”:

Kråkenes fyr: https://my-page.visbook.com/5552/login?lang=no 

In case of problems, send an e-mail to: ytre.nordfjord.turlag@gmail.com